Sebarang kesulitan, sila hubungi helpdesk kami di talian berikut :
Masa operasi : 8.00 pagi - 4.30 petang (waktu bekerja)
Urusan Kemasukan Pelajar dan Katalaluan (Pusat Pengajian Pra-Universiti) :
  082-582479, 082-582294, 082-582480            pppu@unimas.my
Urusan Teknikal :
  082-583848